Belgian NBA Business and Human Rights

Evenementen & Nieuws

Finaal rapport NBA Bedrijven en Mensenrechten

Dit rapport behandelt de bevindingen en aanbevelingen van de Belgische Nationale Baseline Assessment (NBA) inzake bedrijven en mensenrechten. De NBA brengt de vooruitgang in kaart die de Belgische autoriteiten en...

Stakeholderoverleg op 10/2/2021

Tijdens deze stakeholdersraadpleging presenteerde het onderzoeksteam de bevindingen en aanbevelingen van de NBA over bedrijven en mensenrechten. Stakeholders kregen de gelegenheid vragen te stellen en/of te reageren op...

Tussentijdse resultaten NBA bedrijven en MR

Op 29 oktober 2020 presenteerde een onderzoeksteam van UAntwerpen en KU Leuven de tussentijdse resultaten van de National Baseline Assessment (NBA) bedrijven en mensenrechten (MR) tijdens het SDG Forum 2020. De ppt is...

Corona update

Bij de start van het NBA-project in februari 2020 begon de COVID-19-crisis zich wereldwijd te ontvouwen. Tegen de tweede helft van maart begon de lockdown in België met gevolgen voor deze NBA op verschillende niveaus:...

Infosessie voor stakeholders

Op 18 februari 2020 presenteerde het NBA-onderzoeksteam in Brussel de ontwerpmethodologie aan een aantal belanghebbenden (bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en de academische wereld) om het bewustzijn...