Belgian NBA Business and Human Rights

Finaal rapport NBA Bedrijven en Mensenrechten

Dit rapport behandelt de bevindingen en aanbevelingen van de Belgische Nationale Baseline Assessment (NBA) inzake bedrijven en mensenrechten. De NBA brengt de vooruitgang in kaart die de Belgische autoriteiten en bedrijven hebben geboekt sinds de lancering van België’s eerste Nationale Actieplan Bedrijven en Mensenrechten in juni 2017. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Belgisch Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO/IFDD) door een consortium van de onderzoeksinstituten HIVA-KU Leuven en Law and Development (Universiteit Antwerpen), en met ondersteuning van IPIS Research. Het rapport is gebaseerd op een uitgebreid proces van gegevensverzameling en evaluatie van de 31 richtlijnen van de Verenigde Naties inzake bedrijven en mensenrechten (UNGP’s).