Belgian NBA Business and Human Rights

Infosessie voor stakeholders

Op 18 februari 2020 presenteerde het NBA-onderzoeksteam in Brussel de ontwerpmethodologie aan een aantal belanghebbenden (bedrijven, overheid, maatschappelijke organisaties en de academische wereld) om het bewustzijn over het proces te vergroten en om feedback te vragen over belangrijke kwesties die tijdens het NBA-proces in overweging moeten worden genomen. De deelname aan het evenement was goed en veel belanghebbenden waren vertegenwoordigd, waaronder bedrijfsverenigingen, relevante ministeries, exportkredietinstellingen, OESO NCP België, universiteiten, lokale overheden, bureaus voor ontwikkelingssamenwerking, vakbonden en ngo’s. Sommige belanghebbenden werden nog niet bereikt, zoals vertegenwoordigers van KMO’s, slachtofferverenigingen of mensenrechtenactivisten. Helaas laten de middelen en het tijdschema van de NBA geen directe betrokkenheid toe bij belanghebbenden en rechthebbenden in derde landen. 

Deze website is een extra informatiekanaal om eventuele rechthebbenden, belanghebbenden of bedrijven in staat te stellen contact op te nemen met het team, informatie te vragen of te verstrekken.

Een verslag van de informatiesessie zal hier gepost worden.