Belgian NBA Business and Human Rights

Wat is een NBA?

In 2011 heeft de VN-Mensenrechtenraad het jaarlijkse VN-forum voor bedrijven en mensenrechten opgericht “om trends en uitdagingen bij de implementatie van de VN-Richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten (UNDP’s) te bespreken”. Het forum wordt geleid door de VN-werkgroep voor bedrijven en mensenrechten (UNWG), die staten aanbeveelt om nationale actieplannen (NAP’s) voor bedrijven en mensenrechten te ontwikkelen, uit te voeren en regelmatig bij te werken. Voor dit doel heeft het forum een leidraad (2016) ontwikkeld waarin een NAP wordt gedefinieerd als een “evoluerende beleidsstrategie die door een staat wordt ontwikkeld om bescherming te bieden tegen negatieve gevolgen op het vlak van mensenrechten door acties van bedrijven, in overeenstemming met de VN-Richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten (UNGP’s)“. In de richtlijnen werden vier essentiële criteria voor de uitvoering van effectieve NAP’s vastgesteld: 

  • De UNGP’s vormen het belangrijkste kader van de NAP’s, die de plichten van de staat moeten weerspiegelen om zich te beschermen tegen nadelige gevolgen op het gebied van de mensenrechten van de acties van bedrijven, en om toegang te bieden tot een effectief rechtsmiddel. Ook moet het bedrijfsleven worden ondersteund bij het respecteren van de mensenrechten door het uitvoeren van due diligence-processen op het gebied van de mensenrechten (HRDD) en door het implementeren van klachtenmechanismen op operationeel niveau
  • De NAP’s moeten contextspecifiek zijn, dat wil zeggen dat staten feitelijke of potentiële bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen of nadelige gevolgen die zich binnen hun jurisdictie voordoen of die worden veroorzaakt door bedrijven die in hun jurisdictie in andere landen zijn gevestigd, moeten identificeren.
  • De NAP’s moeten inclusief en transparant zijn en daarom moeten alle belanghebbenden actief aan het proces kunnen deelnemen. 
  • De NAP’s zijn dynamische processen, dus de staten moeten deze herzien en actualiseren om wijzigingen in de context aan te pakken en de eventuele vooruitgang te integreren.

Staten gebruiken de NAP’s niet alleen in het kader van de UNGP’s, aangezien zij NAP’s hebben opgesteld om de mensenrechten in het algemeen te bevorderen en te beschermen, de klimaatverandering te bestrijden of de agenda voor 2030 (SDG’s) te ontwikkelen en uit te voeren. De Europese Unie (EU), de Raad van Europa (RvE) en de OESO ondersteunen de staten actief bij de ontwikkeling, uitvoering en actualisering van de NAP’s voor bedrijven en mensenrechten.Het Danish Institute for Human Rightd (DIHR) en de International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) hebben een meer gedetailleerde toolkit over NAP’s (2017) ontwikkeld die het proces als volgt toelicht:

Bron: Het Danish Institute for Human Rights (DIHR) en de International Corporate Accountability Roundtable (ICAR) Toolkit over NAP’s (2017:18). 

Een van de stappen van de NAP-levenscyclus is een Nationale Baseline Assessment (NBA).