Belgian NBA Business and Human Rights

Actoren die onder de NBA vallen

De UNGP’s gelden voor alle staten en voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang, sector, locatie, eigendom en structuur (UNGP, 2011, p1). Aangezien de NBA de logica van de UNGP’s volgt, bestrijkt ze de activiteiten van een brede waaier van Belgische en internationale actoren, hieronder gestructureerd volgens de staat en verwante instellingen (Pijler I), de bedrijven (Pijler II) en de toegang tot rechtsmiddelen (Pijler III). Er worden twee subgroepen toegevoegd: één heeft betrekking op de actoren die betrokken zijn bij het beleidscoherentiedomein; en één heeft betrekking op de actoren die zich bezighouden met conflict- en risicovolle gebieden (CAHRA’s).