Belgian NBA Business and Human Rights

Over ons

Opdrachtgevers

De NBA is een opdracht van het Belgisch Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO/IFDD).

en het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan wie het onderzoeksteam een eindrapport en aanbevelingen zal voorleggen. 

FIDO

Onderzoeksteam

De NBA wordt uitgevoerd door een onderzoeksconsortium onder de coördinatie van het Onderzoeksinstituut voor Werk en Samenleving van de KU Leuven (HIVA-KU Leuven) en de Onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. 

  • HIVA-KU Leuven is verantwoordelijk voor pijler II en het subthema beleidscoherentie.
  • De onderzoeksgroep Recht en Ontwikkeling (UAntwerpen) is belast met pijler I en pijler III.
Kul HIVA
UA Law & Development

De International Peace Information Service (IPIS) richt zich op feitelijke of potentiële negatieve gevolgen van bedrijven voor de mensenrechten in conflictgebieden en gebieden met een hoog risico (CAHRA’s).