Belgian NBA Business and Human Rights

Dataverzameling

In deze sectie kunt u de belangrijkste gegevens en bronnen raadplegen die tijdens het Belgische NBA-proces worden gebruikt. De informatie is georganiseerd volgens de UNGP’s. Indien u informatie of documentatie wilt verstrekken die relevant is voor het team, kunt u deze link gebruiken.