Belgian NBA Business and Human Rights

Corona update

Bij de start van het NBA-project in februari 2020 begon de COVID-19-crisis zich wereldwijd te ontvouwen. Tegen de tweede helft van maart begon de lockdown in België met gevolgen voor deze NBA op verschillende niveaus:

Economische impact – Eerst en vooral kwamen grote delen van de economie nagenoeg tot stilstand en schakelden veel bedrijven over op een crisis- of zelfs overlevingsmodus. De impact van COVID-19 is zeer ongelijk, afhankelijk van de sector en het type bedrijf. 

Reactie: Het NBA-onderzoeksteam koos ervoor om de communicatie met de economische actoren te onderbreken totdat de situatie zich enigszins heeft hersteld en de bedrijven weer gaan opereren (juni 2020). 

COVID-19 en mensenrechten in toeleveringsketens – Een groeiend aantal mediaberichten heeft geïllustreerd hoe de corona-crisis heeft bijgedragen aan de verdere verslechtering van de mensenrechtenschendingen van werknemers in producerende landen (bijvoorbeeld onderbrekingen in de bestellingen voor de kledingsector in Bangladesh). Ze leggen ook nieuwe risico’s voor mensenrechtenschendingen bloot voor specifieke groepen werknemers als gevolg van een mogelijke blootstelling aan COVID-19, toenemend huiselijk geweld en andere schendingen.

Reactie: Het team zal aandacht besteden aan COVID-19 in het proces van gegevensverzameling en rapportage over de verschillende pijlers van de NBA. Waar mogelijk zal ook worden gekeken naar de wijze waarop bedrijven binnen hun toeleveringsketens op COVID-19 hebben gereageerd. 

Impact op het NBA-proces – De gegevensverzameling zal volgens plan verlopen, zij het met enige vertraging vanwege nieuwe werkafspraken. De betrokkenheid van de belanghebbenden is gepauzeerd tot eind mei 2020, zodat zij zich goed kunnen organiseren. Alle vergaderingen zullen online worden gehouden totdat de situatie genormaliseerd is. Tot slot zullen de belanghebbenden meer tijd hebben om deel te nemen en te reageren op ontwerpverslagen.